გარეშე ინსტრუმენტები

გამოთვალეთ თქვენი ბავშვის ზომა
ინსტრუმენტები

გამოთვალეთ თქვენი ბავშვის ზომა

ორსულობის 2 მცირე მილიმეტრიდან 42 დღემდე, 60 – დან 89 დღემდე… თქვენი მომავალი ბავშვი იზრდება თქვენში ყოველდღიურად. გსურთ იცოდეთ, რამდენად არის თქვენი პატარა ბავშვი დღეს? მოდით წავიდეთ! იმის გასარკევად, თუ რამდენია თქვენი ბავშვი, უბრალოდ გამოთვალეთ ის, თუ რამდენ დღეში ხართ ორსული.

დაწვრილებით
ინსტრუმენტები

გამოთვალეთ თქვენი ბავშვის ზომა

ორსულობის 2 მცირე მილიმეტრიდან 42 დღემდე, 60 – დან 89 დღემდე… თქვენი მომავალი ბავშვი იზრდება თქვენში ყოველდღიურად. გსურთ იცოდეთ, რამდენად არის თქვენი პატარა ბავშვი დღეს? მოდით წავიდეთ! იმის გასარკევად, თუ რამდენია თქვენი ბავშვი, უბრალოდ გამოთვალეთ ის, თუ რამდენ დღეში ხართ ორსული.
დაწვრილებით