თქვენი ბავშვი 0-1 წელი

Tigex Baby 1 ქაფის რგოლი


ამ "პირველი კბილების" და "სპეციალური მოლარის" რგოლების მომრგვალებული ქინძისთავები ბავშვის ღრძილებს ატარებს ეფექტური რელიეფისთვის.

ამ "პირველი კბილების" და "სპეციალური მოლარის" რგოლების მომრგვალებული ქინძისთავები ბავშვის ღრძილებს ატარებს ეფექტური რელიეფისთვის.
სად იპოვონ იგი?