მშობიარობა: რომელ შემთხვევებში გამოიყენება საკეისრო კვეთა?

მშობიარობა: რომელ შემთხვევებში გამოიყენება საკეისრო კვეთა?

საკეისრო კვეთის გამოყენება შესაძლებელია მშობიარობის დაწყებამდე, ეს არის დაგეგმილი საკეისრო კვეთა, ან მშობიარობის დროს, რაც ყველაზე გავრცელებული შემთხვევაა. რა ვითარებაში არის რჩევა? პასუხები ქეროლაინ შოჩისგან, ბებიაქალი.

მეტი ვიდეო ჩვენს საიტზე .family.com

მიღწევა: Notrefamille
მონტაჟი: Notrefamille
მიღწევა: Notrefamille