დავამთავრე.

დავამთავრე.

თქვენ მხოლოდ ფეხი უნდა დაკიდოთ ფეხები, დატოვეთ მუხლები გაჭიმული, შემდეგ კი ჩამოყარეთ წინა მხარეს.

თქვენ მხოლოდ ფეხი უნდა დაკიდოთ ფეხები, დატოვეთ მუხლები გაჭიმული, შემდეგ კი ჩამოყარეთ წინა მხარეს.